WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybranie i korzystanie z produktów Party Planners

By chronić Twoją prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych chcemy wyjaśnić, jak gromadzimy, przechowujemy, udostępniamy oraz wykorzystujemy dane osobowe, a także określić sposoby kontrolowania i określania preferencji, jakie masz do dyspozycji, udostępniając swoje dane osobowe naszej firmie. Taki jest cel Polityki Prywatności (cyt. dalej jako: „Polityka”).

 1. POLITYKA – INFORMACJE OGÓLNE

W niniejszej Polityce zostały określone najważniejsze informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych przez Party Planners. Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, przekażemy Ci dodatkowe warunki, zasady, informacje,.

Celem niniejszej Polityki jest:

 • zagwarantowanie, że zrozumiałe będzie dla użytkownika www.partyplanners.pl, jakie dane osobowe są pobierane za Twoją zgodą oraz powody, dla których są gromadzone i wykorzystywane oraz komu są udostępniane;
 • wyjaśnienie, w jaki sposób dane osobowe są wykorzystywane, w taki sposób aby z satysfakcją korzystano ze sklepu internetowego,
 • wyjaśnienie praw do gromadzonych danych osobowych oraz sposobu, w jaki są chronione i chronione jest prywatność użytkowników.

Wyrażamy nadzieję, że nasze zobowiązania dotyczące prywatności zostaną zrozumiane.

Informacje o tym, w jaki sposób skontaktować się w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości są dostępne na naszej stronie www. Jeśli nie zgadzasz się z treścią i założeniami Polityki – samodzielnie decydujesz, czy chcesz korzystać z naszego sklepu internetowego.

 1. PRAWA I PREFERENCJE UŻYTKOWNIKA

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, tzw. „RODO”, przyznaje osobom fizycznym prawa służące ochronie i zabezpieczeniu ich danych osobowych. W związku z tym każdy użytkownik posiada następujące prawa:

 • prawo dostępu — prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych;
 • prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
 • prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu — prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji lub celów marketingowych;
 • prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie;
 1. W JAKI SPOSÓB DANE OSOBOWE SĄ GROMADZONE

Dane osobowe są gromadzone w następujący sposób:

 1. W momencie składania zamówienia — kiedy składane jest zamówienie gromadzone są konkretne dane osobowe pozwalające na i niezbędne do realizacji zamówienia takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, kod pocztowy, numer telefonu, numer konta bankowego.
 2. W momencie kontaktu z Party Planners, w tym w czasie kontaktu mailowego – w zależności od jego treści zapisywane są informacje o uwagach do zamówienia, reklamacjach, czy preferencjach oraz jeśli są podawane – dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia.

 

 1. DANE OSOBOWE, KTÓRE SĄ GROMADZONE

Poniżej wyszczególniono kategorie danych osobowych, które są gromadzone i wykorzystywane:

Dane Osobowe: Imię i nazwisko

Przetwarzane w celu: weryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, abonamencie, dostawach.

Dane Osobowe: Adres e-mail

Przetwarzane w celu: Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu

Dane Osobowe: Numer telefonu

Przetwarzane w celu: Informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy cateringu oraz do kontaktu w związku z dostawą zamówienia.

Dane Osobowe: Adres dostawy

Przetwarzane w celu: Dostawy zamówienia

 1. PRZETWARZANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z którymi współpracujemy w celu realizacji i obsługi zamówienia. Są to firmy pomagające nam świadczyć usługi, w szczególności dostarczające oprogramowanie, kurierskie lub księgowe. Firmy te jedynie przetwarzają dane osobowe w ściśle konkretnym, indywidualnym celu, ale nie są ich administratorami, więc nie mogą nimi w dowolny sposób dysponować.

Dane Osobowe mogą zostać udostępnione organom administracji publicznej bądź innym podmiotom, które będą mieć podstawę prawną do żądania udostępnienia im danych osobowych.

 1. ZATRZYMYWANIE I USUWANIE DANYCH

Dane osobowe użytkownika przechowywane są tak długo, jak jest to konieczne, aby realizować dostawy cateringu dietetycznego, oraz w uzasadnionych i koniecznych celach biznesowych (m.in. zgodnie z art.74 ust. 1 i 2 Ustawy o Rachunkowości), takich jak utrzymanie statystyk, czy realnych danych biznesowych, zapotrzebowania klientów na rozwój oferty, czy funkcjonalności partyplanners.pl oraz wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych oraz rozstrzyganie konfliktów.

Na wniosek użytkownika jego dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane, tak aby nie służyły do identyfikacji.

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Naszym celem jest ochrona danych osobowych użytkowników. Wdrażane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby dane osobowe chronić. Należy jednak pamiętać, że żaden system nigdy nie jest całkowicie bezpieczny. W Party Planners m.in. Politykę Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcje zarządzenia systemem informatycznym, prowadzoną są stałe i cykliczne szkolenia pracowników i kontrahentów, oraz szyfrowanie jednostek na których przetwarzane są dane osobowe.

 1. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian Polityki użytkownicy zostaną powiadomieni, w szczególności w sposób mailowy. Dlatego też konieczne jest uważne monitorowanie i czytanie takiego rodzaju korespondencji.

 1. DANE KONTAKTOWE

Dziękujemy za przeczytanie Polityki Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących jej treści prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych:

mail: biuro@partyplanners.pl

tel.: +48 796 702 911

Party Planners jest administratorem danych dla celów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach tej Polityki.

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl